НовостиПроведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «ЕЛАКС»

Проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «ЕЛАКС»

Приватне акціонерне товариство «ЕЛАКС»

(код за ЄДРПОУ 22648813, місцезнаходження: 61070 , м. Харків, вул. Академіка Проскури, б. 1  корп. 12)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які  відбудуться

29 квітня 2013 р. о 13:00 год за адресою:

61070 , м. Харків, вул. Академіка Проскури, б. 1  корп. 12 (2 поверх, кабінет 202  зал засідань)

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з 12.15 до 12.45 год.   

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:      

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

4. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2012 р.

5. Звіт Ревізора за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 р.

7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину  23 квітня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:  акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, б. 1  корп. 12, 2 поверх, каб. 206 з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-40 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  Генеральний директор Кольчік І.Й.            

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати  документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству України та документ, що посвідчує особу.

Тел. для довідок:  (057) 760-42-79